REGULAMIN

Witamy na stronie www.theglenlivet.com. Ta strona jest obsługiwana wspólnie przez:

razem, “Chivas Brothers”.

W niniejszym Regulaminie (“Regulamin”) “my” i “nas” oznaczają Chivas Brothers.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania z witryny www.theglenlivet.comwebsite i wszystkich powiązanych witryn obsługiwanych przez Chivas Brothers, w tym między innymi strony głównej, mikrowitryn, strony powitalnej i wszystkich innych stron pod tą samą nazwą domeny najwyższego poziomu oraz całej zawartości tych stron lub witryn (“Witryna”).

Wszelkie odniesienia do “użytkownika” lub “użytkowników” oznaczają każdą osobę, która uzyskuje dostęp do dowolnej części Witryny.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Odwiedzając i korzystając z Witryny, użytkownik potwierdza, że rozumie i akceptuje niniejsze Warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Warunki, nie powinien korzystać z Witryny.

Poważnie traktujemy prywatność naszych użytkowników i zobowiązujemy się do jej ochrony. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

USTAWOWY WIEK SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Aby korzystać z Witryny, użytkownik musi być pełnoletni w kraju, w którym mieszka, lub, jeśli aktualnie przebywa w innym kraju, w kraju, z którego uzyskuje dostęp do Witryny.

Jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Nasze produkty powinny być spożywane z umiarem przez osoby powyżej ustawowego wieku spożywania alkoholu, a wszystkie nasze komunikaty i wiadomości muszą być interpretowane w tym kontekście. Zakładamy, że użytkownicy Witryny przestrzegają odpowiednich przepisów prawa w swoim kraju i niniejszym wyłączamy wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku uprawniającego do spożywania alkoholu.

TERYTORIA ZASTRZEŻONE

W niektórych krajach świata odwiedzanie witryny takiej jak Witryna jest nielegalne ze względu na lokalne przepisy ograniczające sprzedaż lub promocję napojów alkoholowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w kraju, w którym uzyskuje dostęp do Witryny. Jeśli odwiedzasz witrynę z kraju, w którym obowiązują ograniczenia, powinieneś opuścić witrynę teraz. W przypadku braku pewności co do przepisów prawa, przed dalszym korzystaniem z Witryny należy ją opuścić i sprawdzić sytuację prawną.

DOSTĘP I TECHNOLOGIA

Aby korzystać z Witryny, użytkownik musi zapewnić sobie dostęp do Internetu, uiścić wszelkie opłaty za usługi związane z takim dostępem oraz zapewnić wszelkie urządzenia niezbędne do uzyskania takiego dostępu.

Nie gwarantujemy, że Witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy, a użytkownikowi nie wolno wprowadzać ich do Witryny.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konfigurację technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Witryny. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Zabrania się niewłaściwego korzystania z Witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwera, na którym przechowywana jest Witryna lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Witryną. Użytkownikowi nie wolno atakować Witryny poprzez atak typu “odmowa usługi” lub rozproszony atak typu “odmowa usługi”. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, a my będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z Witryny natychmiast wygasa.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych swoich treści.

POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA I DOPUSZCZALNE UŻYTKOWANIE

Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z Witryny nie będzie przesyłać, publikować ani przekazywać do Witryny ani w żaden sposób publikować lub rozpowszechniać za pośrednictwem Witryny żadnych materiałów, kodu, informacji ani żadnych innych treści cyfrowych o jakimkolwiek charakterze (“Informacje o użytkowniku”), które:

Użytkownik zgadza się również, że nie będzie

Mamy prawo ujawnić tożsamość użytkownika każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek treści opublikowane lub przesłane przez użytkownika do Witryny stanowią naruszenie jej praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Nie przechowujemy treści o charakterze terrorystycznym.

Ze względu na nasze zaangażowanie w promowanie przesłania dotyczącego odpowiedzialnego spożywania alkoholu, wymagamy od naszych użytkowników rozsądku, odpowiedzialności i rozwagi podczas interakcji z Witryną. Nie zezwalamy na żadne Informacje o użytkowniku, które:

SKLEP Z PRODUKTAMI

Witryna może od czasu do czasu wyświetlać określone produkty (“Produkty”), które mogą zostać zakupione przez użytkownika.

Wszelkie Produkty wyświetlane do zakupu w Witrynie można nabyć w następujący sposób:

Sklep jest obsługiwany przez Mail Marketing (UK) Limited, spółkę zarejestrowaną w Szkocji pod numerem SC171868 z siedzibą pod adresem 42 Methil Street, Glasgow, Szkocja G14 0SZ (“Dystrybutor”), a każde zamówienie złożone przez Użytkownika będzie podlegać warunkom wyświetlanym i powiązanym w Sklepie.

Wszelkie zakupy dokonywane na Stronach Zewnętrznych lub za pośrednictwem Sklepu podlegają odpowiednim warunkom wyświetlanym w momencie zakupu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed złożeniem zamówienia.

Dostępność wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie jest ograniczona i są one dostępne do wysyłki tylko do niektórych krajów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie Sklepu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakupy dokonane w Sklepie lub na Stronach osób trzecich.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia złożonego w Sklepie będą rozpatrywane przez Dystrybutora, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: theglenlivetdistillery@mailmarkuk.com

MODERACJA I MONITOROWANIE

Chociaż podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia szkodliwych materiałów, gdy zwrócą one naszą uwagę, nie mamy obowiązku monitorowania jakichkolwiek treści w Witrynie lub za jej pośrednictwem i nie przyjmujemy na siebie obowiązku moderowania lub monitorowania Witryny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zachowujemy prawo do monitorowania Witryny i ujawniania wszelkich informacji w celu spełnienia wymogów prawa, przepisów lub innych żądań rządowych, prawidłowego działania Witryny lub ochrony nas samych i naszych użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, które w naszej wyłącznej opinii są niedopuszczalne, niepożądane, nieodpowiednie lub naruszają niniejsze Warunki.

Jeśli użytkownik przesłał nam jakiekolwiek Informacje o użytkowniku, zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia publikacji Informacji o użytkowniku w Witrynie przez cały czas. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Informacji Użytkownika lub innych treści z Witryny w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE REGULAMINU

Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność wobec nas i naszych dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników, agentów i podmiotów stowarzyszonych z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów i wydatków wynikających w jakikolwiek sposób z korzystania przez użytkownika z Witryny lub umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek wiadomości, informacji, oprogramowania lub innych materiałów lub za pośrednictwem Witryny przez użytkownika z naruszeniem niniejszych Warunków. Oznacza to, że użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poważnie traktujemy prywatność użytkowników i nasze obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych. Więcej informacji na temat naszego podejścia do zgodności z przepisami można znaleźć w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Odwiedzającym i użytkownikom Witryny odradza się podawanie danych osobowych w jakichkolwiek publicznych częściach Witryny. Należy pamiętać, że w przypadku dobrowolnego ujawnienia danych osobowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu) w publicznych częściach Witryny lub za ich pośrednictwem (np. komentarze, czat, tablice ogłoszeń), takie informacje są ogólnie dostępne i mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby oraz mogą skutkować niechcianymi wiadomościami od innych osób.

NASZA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona zawiera znaki towarowe, materiały chronione prawem autorskim i inną własność intelektualną należącą do Chivas Brothers, jej spółek stowarzyszonych w grupie spółek Pernod Ricard S.A. oraz innych osób. Chivas Brothers jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Witryny i publikowanych na niej materiałów. Utwory te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

My i nasze podmioty stowarzyszone przywiązujemy dużą wagę do tych cennych aktywów własności intelektualnej i dokładamy wszelkich starań, aby je chronić. Jakiekolwiek wykorzystanie lub powielanie tej własności intelektualnej bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

O ile niniejsze Warunki wyraźnie nie stanowią inaczej, użytkownik nie może przesyłać, publikować, powielać, przekazywać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek elementów Witryny lub utworów z niej pochodzących.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię lub wykonać kopię cyfrową publicznie dostępnej części dowolnej opublikowanej strony (stron) z Witryny wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może udostępniać takich kopii publicznie ani rozpowszechniać ich w jakikolwiek sposób.

Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii Witryny, a także wykorzystywać ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu lub w oderwaniu od kontekstu Witryny.

Nasz status (i status wszelkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów treści w Witrynie musi być zawsze uznawany.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać jakiejkolwiek części zawartości Witryny do celów komercyjnych bez uzyskania od nas stosownej licencji.

Jeśli użytkownik skopiuje jakąkolwiek część Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków, jego prawo do korzystania z Witryny natychmiast wygasa, a użytkownik musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów.

TWOJA TREŚĆ

Wszelkie Informacje o użytkowniku przesłane do Witryny nie będą uważane za poufne lub tajne i nie będą podlegać ochronie własności intelektualnej.

Użytkownik zachowuje wszystkie swoje prawa własności do swoich Informacji o użytkowniku, ale przesyłając lub wysyłając nam Informacje o użytkowniku w Witrynie lub za jej pośrednictwem, przyznaje nam nieodpłatne, nieograniczone, ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne, niewyłączne i w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na wykorzystywanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie takich Informacji o użytkowniku (w całości lub w części) na całym świecie. Użytkownik zezwala nam również na włączanie ich do innych prac w dowolnej formie, mediach lub technologii znanej obecnie lub opracowanej później. Oznacza to, że po przesłaniu przez użytkownika Informacji o użytkowniku możemy z nich korzystać w dowolny sposób. Użytkownik zgadza się również, że wszelkie “prawa osobiste” do Informacji Użytkownika lub innych opublikowanych materiałów zostały nieodwołalnie zrzeczone na naszą korzyść.

BRAK GWARANCJI

Udostępniamy Witrynę “taką, jaka jest” i nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń, zapewnień ani odszkodowań w związku z zawartością Witryny, oprogramowaniem, usługami lub w inny sposób. Dołożyliśmy wszelkich starań przygotowując materiały na Stronę, ale nie możemy tego zagwarantować:

Żadne porady, wyniki lub informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, uzyskane przez użytkownika od nas lub za pośrednictwem Witryny nie powodują powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności lub gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach.

W przypadku niezadowolenia z Witryny jedynym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi jest zaprzestanie korzystania z Witryny.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W najszerszym możliwym prawnie zakresie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym bezpośrednie, pośrednie, ekonomiczne lub wtórne straty lub szkody) poniesione przez użytkownika w wyniku:

W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku wykorzystania lub ujawnienia jakichkolwiek Informacji o użytkowniku. Niniejszy ustęp nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa użytkownika wynikające z przepisów o ochronie prywatności danych, które chronią dane osobowe użytkownika.

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

LINKS TO OTHER WEBSITES

Links to third party websites on the Site are provided solely for your convenience and information. When you use these links, you leave the Site. We do not keep all of these third-party websites under review and we do not control and are not responsible for these websites or their content. We do not endorse or make any representations about them or any material found there, their products or services or any results that may be obtained from using them. If you decide to access any of the third-party websites linked to the Site, you do so entirely at your own risk.

The Site may include links to social media platforms including without limitation Facebook, Instagram, Twitter, Youtube and Flickr (the “Social Media Platforms”), as well as content embedded from those Social Media Platforms. You agree to comply with the terms and conditions of the Social Media Platforms used. Please note that use of the Social Media Platforms is governed by separate terms and conditions and privacy policies that can be found on the websites of the Social Media Platforms accessed.

TWORZENIE LINKÓW DO LUB Z WITRYNY

Jeśli użytkownik chce zamieścić łącze do Witryny, może to zrobić wyłącznie pod warunkiem zamieszczenia łącza do strony głównej Witryny, ale bez powielania jej, oraz pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków:

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia użytkownika.

POZOSTAŁE INFORMACJE PRAWNE

W obszarach Witryny mogą znajdować się inne informacje prawne dotyczące korzystania z określonych obszarów, których należy przestrzegać.

ZMIANY W WITRYNIE I NINIEJSZYCH WARUNKACH

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków od czasu do czasu. Jeśli to zrobimy, dodamy wyraźne powiadomienie w Witrynie, aby ostrzec użytkowników, że zostały one zmienione.

Zastrzegamy sobie prawo, z dowolnego powodu, według własnego uznania, do zakończenia, zmiany, zawieszenia lub przerwania dowolnego aspektu Witryny, w tym między innymi treści, funkcji lub godzin dostępności. Możemy również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje Witryny lub ograniczyć dostęp użytkownika do całości lub części Witryny bez powiadomienia lub kary.

PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki i wszelkie kwestie związane z Witryną podlegają prawu szkockiemu, a sądy szkockie mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do nich.

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i wymagamy tego samego od osób korzystających z Witryny. Jeśli użytkownik uważa, że jego utwór został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie poniższych informacji na piśmie (za które uważa się również wiadomość e-mail) do wskazanego poniżej pełnomocnika ds. praw autorskich:

Agent ds. praw autorskich: Główny Radca Prawny, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton G82 2SS.

Administratorzy witryny: chivasbrothersdataprotection@pernod-ricard.com

Ostatnia aktualizacja: Październik 2020